Chương trình học lớp Bunny ( 06 – 24 tháng )

Chương trình Giáo Dục tại trường giúp trẻ phát triển hài hòa các mặt :

Chương trình học lớp Pluto ( 25 – 36 tháng)

Về trí tuệ : Trẻ có khả năng quan sát , nhận xét , ghi

Chương trình học lớp Mickey ( 3 – 4 tuổi)

Mục tiêu giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ từ 3 đến 6 tuổi phát

Chương trình học lớp Panda ( 4 – 5 tuổi)

Về thể chất Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững

Chương trình học lớp Simba ( 5 – 6 tuổi)

Về thể chất Trẻ có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo