Chương trình học lớp Simba ( 5 – 6 tuổi)

Về thể chất

 • Trẻ có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay .
 • Trẻ có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe .
 • Trẻ có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân.

Về nhận thức

 • Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.
 • Giúp trẻ khám phá khoa học và xã hội.

Về ngôn ngữ

 • Trẻ có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.
 • Trẻ có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết .

Về phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

 • Trẻ thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trong lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.
 • Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh.

Về phát triển thẩm mỹ

 • Trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cơ sở 1: 028.3844.3719

Cơ sở 2: 028.3811.0318

Cơ sở 3: 028.3636.9674

  LIÊN HỆ NGAY