Chương trình Tiếng Việt

Hệ Thống Trường Mầm Non Quốc Tế Thiên Thần Nhỏ cam kết đem đến một môi trường giáo dục hoàn hảo để phát triển toàn diện cho trẻ. Tại đây, trẻ không chỉ được trang bị vốn kiến thức và kỹ năng sống cần thiết để chuyển tiếp vào lớp MỘT, bậc tiểu học ở cả các trường quốc gia và quốc tế, mà còn được khuyến khích và hỗ trợ để tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở các bậc học tiếp theo.

Môi trường giáo dục tại Thiên Thần Nhỏ được thiết kế theo từng độ tuổi nhằm tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển của trẻ. Các chương trình giáo dục được xây dựng với sự kết hợp giữa kiến thức học thuật và hoạt động thực tế, nhằm khuyến khích sự tò mò, sáng tạo và tư duy phản biện. Trẻ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế và thảo luận nhóm, từ đó phát triển khả năng tự học, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Ngoài việc truyền đạt kiến thức, Thiên Thần Nhỏ cũng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng sống cho trẻ. Trẻ được dạy cách tự tin giao tiếp, đặt câu hỏi, lắng nghe và thể hiện quan điểm của mình. Các hoạt động xã hội, như chơi nhóm, trò chuyện và tham gia vào các dự án cộng đồng, giúp trẻ em rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến của người khác và phát triển tinh thần hợp tác.