Back To Top

Chương trình ngoại khóa

LAIP cung cấp các lớp bổ túc cho sinh viên của chúng tôi để mở rộng sở thích và kiến ​​thức của họ, giúp họ thể hiện sự sáng tạo và khám phá tài năng của họ. Các lớp làm giàu có thể giúp trẻ em tự tin và thư giãn. Nó cũng là một sự tăng cường học tập để đạt được điểm số cao hơn và chuẩn bị cho trẻ em đến trường tiểu học.

Tất cả các lớp học làm giàu của chúng tôi được thực hiện bên trong các giờ giảng dạy của giáo viên trong nhà của chúng tôi hoặc các giáo viên hợp đồng giáo viên chuyên nghiệp từ các cơ sở học tập khác nhau đã được lựa chọn cẩn thận bởi trường học của chúng tôi.

Chương trình được làm giàu của chúng tôi bao gồm Bơi, Aerobics, ICT, Nghệ thuật & Thủ công