Back To Top

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông báo

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi truy cập hệ thống website Trường Mầm non quốc tế Thiên Thần nhỏ, nghĩa là Quý phụ huynh hàng đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật.

1. Quy định thông tin cá nhân được thu thập bởi hệ thống website Trường Mầm non quốc tế Thiên Thần nhỏ:

- Trường Mầm non quốc tế Thiên Thần nhỏ sử dụng thông tin thu thập từ khách vãng lai và khách đã đăng ký là thành viên trên hệ thống website http://little-angels.edu.vn để phát triển website phù hợp với nhu cầu của Quý phụ huynh hơn, giúp Quý phụ huynh tìm kiếm thông tin đúng nhu cầu, cung cấp các dịch vụ và thông tin bổ ích. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để giúp phát triển và cải thiện Trường học trở nên hữu ích. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:

            + Thông tin Quý phụ huynh cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng trang website/mạng xã hội. "Thông tin cá nhân" bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, thông tin của bé, địa chỉ IP…

+ Thông tin cá nhân được thu thập khi Quý phụ huynh đăng ký một tài khoản tại hệ thống website http://little-angels.edu.vn.. hoặc khi Quý phụ huynh giao tiếp với bất kỳ bộ phận nào của chúng tôi như dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng hoặc dịch vụ kỹ thuật thông qua trang thương mại điện tử, fanpage , điện thoại, email, thư tín hoặc fax.

+ Đăng ký: Nếu Quý phụ huynh thực hiện yêu cầu tư vấn về chương trình học tại hệ thống website http://little-angels.edu.vn, Quý phụ huynh sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ. Quý phụ huynh vui lòng cung cấp thông tin đúng và đầy đủ để thực hiện việc tư vấn. Nếu lỗi do Quý phụ huynh bị lộ thông tin Quý phụ huynh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Quy định chia sẻ thông tin với đối tác thứ ba:

- Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý phụ huynh cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Quý phụ huynh, trừ những điều được nêu trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.

+ Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho chúng tôi trong việc phân tích danh sách và dữ liệu khách hàng, hoặc thực hiện dịch vụ tư vấn. Các đối tác này ("Nhà cung cấp dịch vụ") sẽ chỉ được tiếp cận với các thông tin cá nhân cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các chức năng này, và được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng như chính chúng tôi. Các đối tác cung cấp dịch vụ đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của Quý phụ huynh cho bất kỳ mục đích nào khác.

+ Thông tin tổng hợp: Chúng tôi cung cấp thông tin tổng hợp cho một số đối tác kinh doanh của chúng tôi. Những thông tin này là những thông tin chung, không phải là thông tin cá nhân của Quý phụ huynh. Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin tổng hợp để biết thêm thông tin chung về đối tượng khách hàng của chúng tôi từ đó chúng tôi có thể giúp nâng cao CHẤT LƯỢNG dạy học và trải nghiệm của con em của Quý phụ huynh.

                                                                                                            GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                                          ĐỖ THỊ THU THỦY


Các tin cũ hơn

Thông báo nghỉ Lễ

( V/v: Tổ chức ngày hội thể dục thể thao)