Back To Top

Chăm sóc

Tại LITTLE ANGELS, trẻ đượng chăm sóc trong một môi trường yêu thương và có trách nhiệm với trang thiết bị hiện đại, phù hợp và an toàn với trẻ, chương trình dinh dưỡng cân bằng nhất với sự giám sát tận tâm từ nhà trường và gia đình.

Lịch sinh hoạt

Dinh dưỡng

Camera quan sát