Back To Top

Xem camera

Xem camera

Hướng dẫn xem Camera cơ sở 1 trên máy tính

 

Tên miền : little-angel1.dyndns.tv

Xem tên trình duyệt Internet Explorer :

1. Tại thanh địa chỉ nhập như sau : http://little-angel1.dyndns.tv

2 .Trình duyệt yêu cầu cài plugin

3. Tải plugin về cài đặt

4. Khởi động lại trình duyệt ( tắt và mở lại trình duyệt )

5. Tại thanh địa chỉ nhập lại như sau : http://little-angel1.dyndns.tv

6. Nhập  user và pass ( Nhà trường sẽ cung cấp )

7. Chọn lớp cần xem để mở camera và chọn dòng chính để xem hình ảnh tốt nhất

Ví dụ: xem lớp pluto1 : chọn biểu tượng hình camera có tên Pluto1( bên tay trái màn hình)