MONTESSORI GIÚP TRẺ TRƯỞNG THÀNH HƠN

Lớp học Montessori là một môi trường đặc biệt vừa đảm bảo sự nghiêm túc, kỉ luật vừa đảm bảo sự tự do, hào hứng ở tất cả các trẻ. Môi trường đặc biệt này được xác định bởi hai yếu tố trọng tâm là giáo cụ Montessori và giáo viên đã được đào tạo về phương pháp Montessori. Trong lớp học Montessori, các giáo cụ được giáo viên sắp xếp vào 5 góc hoạt động: góc sinh hoạt (hay góc luyện tập các kĩ năng sinh hoạt), góc cảm giác (hay góc luyện tập giác quan), góc toán, góc ngôn ngữ và góc văn hóa. Kiến thức, kĩ năng của trẻ dần được mở rộng, phát triển hơn khi trẻ làm việc với mỗi giáo cụ trong các góc hoạt động, tạo cơ sở nền tảng giúp trẻ trưởng thành hơn.

Kiến thức, kĩ năng của trẻ dần được mở rộng, phát triển hơn khi trẻ làm việc với mỗi giáo cụ trong các góc hoạt động, tạo cơ sở nền tảng giúp trẻ trưởng thành hơn.

Góc sinh hoạt (Practical Life):

Bao gồm những công việc gần gũi với sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Trong góc này, trẻ thực hiện những công việc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để có thể tự phục vụ bản thân như đóng mở cúc áo, thắt dây giày, thắt nơ, rót nước, cắt đồ ăn cho mình... Trẻ biết thể hiện sự lễ phép, tôn trọng, quan tâm tới mọi người thông qua việc học các quy tắc ứng xử trong giao tiếp như cách chào hỏi, thưa gửi, cách ngỏ lời giúp đỡ, cách bày tỏ ý kiến của mình trước đám đông… Trẻ sống có trách nhiệm và biết cách chăm sóc môi trường sống xung quanh mình thông qua các công việc như quét hạt, quét giấy, lau nước trên bàn, cắm hoa, lau lá cây...

Hinh-goc sinh hoat Hinh-goc sinh hoat 2
Hinh-goc sinh hoat 3 Hinh-goc sinh hoat 4

 

- Góc cm giác (Sensorial Materials)

Trong góc cm giác, tr không nhng được cng c, h thng li nhng cm giác, tri giác đã được hình thành, luyn t góc sinh hot mà tr còn được hình thành năng lc đc bit có th giúp tr thc hin nhng công vic giàu tính sáng to sau này. Đu tiên, tr s được tiếp xúc trc tiếp vi các vt tht, vt c th sau đó chuyn sang thc hin nhng công vic trên tranh, giy (th hình, thtên…). Giáo c trong góc cm giác được phân loi theo mc đích luyn tp, phát trin tng giác quan riêng bit: giáo c giúp tr phát trin th giác, xúc giác, khu giác, thính giác và v giác. Mc dù có s phân loi như vy nhưng hu như trong tt c các giáo c đu có chc năng phát trin thgiác và xúc giác.

Hinh-goc cam giac

 

- Góc ngôn ngữ (Language)

Ngôn ng hin di tt c các góc ca lp hc Montessori.  góc sinh hot thông qua vic cm muỗng, tr được tp cách cm bút chì, nhng công vic như ny ht, đ vt, đ nước… giúp trphát trin tai nghe.  góc luyn tp giác quan, mi giáo c đu có các th tên tương ng giúp trbiết tên gi tng giáo c t đó giúp tr phát trin vn t. Cũng trong góc này tr s dng nhng tvng v so sánh hơn kém, so sánh nht như to, nh, to hơn, nh hơn, to nht, nh nht… nhng tvng như ngt, đng, chua, thơm, bùi, lnh, m, nhám, mm, t ch màu sc, hình dng…được trlĩnh hi và cng c thông qua vic luyn tp 5 giác quan. Ch trong mt góc, tr đã có rt nhiu cơhi được lĩnh hi, s dng ngôn ng. Tiếp đó là góc toán, ngôn ng, văn hóa…không th k hết, đếm hết cơ hi tr được lĩnh hi, phát trin s lượng t vng và cơ hi s dng chúng. Nh vy, nhng tr h trường Montessori có kh năng s dng đa dng, phong phú vn t vng trong nhiều lĩnh vc khác nhau. Trước khi được thao tác thc hành ti góc ngôn ng, tr đã được làm quen vi nhiu t vng thông qua các vt c th, so sánh v kích thước, hiu v phương hướng nên tr có th d dàng nhn ra và phân bit nhng chi tiết nh ca ch viết. Tr cũng phân bit được nhng ch ging nhau, nhng ch khác nhau thông qua công vic hay trò chơi xếp tiếp hình theoquy tc, theo hình dng nht đnh.

Hinh-goc ngon ngu

- Góc toán (Mathematics)

Góc toán trong lớp học Montessori được xem là góc trung tâm bởi nó có tính học thuật hơn so với những góc khác. Góc toán rất hệ thống, logic và có sự kế thừa với các bậc học tiếp theo của trẻ. Mọi giáo cụ toán đều được thiết kế, sắp xếp theo nguyên lí đi dần từ cơ bản và cuối cùng là đạt tới chiều sâu của học thuật. Ngay từ đầu trẻ không học số một cách trực tiếp mà trẻ cảm nhận “số” bằng giác quan. Chẳng hạn, trẻ cảm nhận “số” thông qua gậy số, số nhỏ thì gậy ngắn còn số lớn thì gậy dài. Không chỉ nhận biết chữ số bằng mắt, thông qua giáo cụ chữ số cát, trẻ cảm nhận chữ số bằng cảm giác của đầu các ngón tay. Quá trình làm việc với giáo cụ giúp trẻ hiểu cách tạo số lớn từ những số nhỏ, thậm chí không có gì như số “0”, hiểu các số liên tiếp trong phạm vi 1~10, 10 ~100, 100~1000… Trọng tâm của góc toán chính là giáo cụ giúp trẻ hiểu lớp số tự nhiên để từ đó trẻ có thể thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia khó một cách dễ dàng. Ngoài ra, khi làm vic vi các giáo c trong góc toán, ở tr còn phát trin kh năng tư duy, suy lun, tr hiu rõ mt quá trình thông qua vic lp đi lp li mt công vic mà trẻ thấy hứng thú, muốn tìm tòi.

Hinh-goc toan.2 Hinh-goc toan

 

- Góc văn hóa (Culture)

Góc văn hóa gm nhng công vic vi các giáo c thuc 3 lĩnh vc: lch s, đa lí, khoa hc. góc văn hóa, tr tiếp xúc trc tiếp vi nhng vt c th, mô hình sng đng liên quan đến các lĩnh vc lch sử đa lí, khoa hc như đồng hồ cát, t đó tr hiu nhng khái nim tru tượng trong tng lĩnh vc. Chẳng hạn, trẻ làm quen với khái niệm lịch sử bằng cách làm việc với đồng hồ cát. Khi nhìn những hạt cát trôi xuống và tích tụ lại, trẻ dễ dàng hiểu lịch sử là những dấu ấn thời gian giống như những hạt cát đọng phía dưới đồng hồ. Nhng công vic vi các giáo c trong góc văn hóa khơi g tr nim đam mê, cm hng tích cc vi vic khám phá khoa hc, tìm hiu môi trường xung quanh.

 

SỰ KHÁC BIỆT CỦA PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI SO VỚI PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

-         Montessori lấy trẻ làm trung tâm. Trẻ học tập độc lập sáng tạo thông qua những giáo cụ lôi cuốn, thông qua hoạt động trải nghiệm tất cả các giác quan. Trẻ hiểu những khái niệm trừu tượng thông qua những trải nghiệm các giác quan với các vật cụ thể.

-         Lớp học Montessori trộn lẫn lứa tuổi. Môi trường lớp học không phân thứ bậc, một môi trường xã hội “tự nhiên” có khoảng cách về lứa tuổi giữa các trẻ (trộn độ tuổi trong một lớp). Em học theo anh/chị còn anh/chị sẽ dìu dắt, chỉ bảo cho em những bài mình đã được học trước đó.

-         Trẻ có quyền tự do lựa chọn, tự đưa ra quyết định. Cá nhân trẻ hứng thú với công việc nào thì sẽ chọn công việc đó để thực hiện.

-         Trẻ thực hiện công việc theo nhịp độ, tiến độ của bản thân, trẻ có thể làm công việc trong thời gian dài, không bị ngắt quãng giữa chừng. Mỗi cá nhân trẻ sẽ thực hiện công việc một cách độc lập trong lớp học của mình.

-         Tính độc lập của trẻ hình thành từ môi trường lớp học được thiết kế đặc biệt khích lệ phát triển tối đa khả năng độc lập ở trẻ.

-         Việc trẻ tự đánh giá bản thân được hình thành từ việc trẻ có thể tự lựa chọn công việc phù hợp với bản thân. Tự trẻ nhận thấy mình làm được hay không thông qua hoạt động với giáo cụ do chính trẻ chọn, có sự kết hợp cùng cô. Do đó, việc đánh giá rất khách quan.

-         Sự tương tác giữa cô và trẻ hoàn thiện dần theo sự tiến bộ của trẻ về học thuật cũng như tinh thần. Sự tương tác này giúp cô có thể đánh giá trẻ được chi tiết cụ thể.

Other contents