Drawing- Singing - Poetry- Tell A Story

Nhật ký cho con yêu

TTO - Hôm nay là ngày vui nhất của ba mẹ. Cầm kết quả siêu âm trên tay, mẹ giục bố chở ngay đến hiệu sách, để mẹ tìm một quyển sổ thật đẹp, viết nhật ký cho con.

Ông lão và con lừa

Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi hầu có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi.
Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: "Có con lừa mà không chịu cỡi lại khiêng nó. Sao mà ngu thế!" Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống, cởi trói cho nó, và để đứa cháu cỡi lên lưng lừa, còn ông thì đi theo sau.

Ba sợi tóc vàng của Quỷ

Written by Truyện cổ Grim